Tillsammans med din veterinär kan du ta initiativ till behandling av din hunds epilepsi14 January 2016

VILKA ÄR TECKNEN PÅ ATT MIN HUND SNART KOMMER ATT FÅ ETT ANFALL?

Många blir förvånade när de hör att den vanligaste tidpunkten för ett anfall är när hunden är avslappnad och lugn, ibland till och med när den sover. Ett anfall kan komma när som helst, men det är mindre sannolikt att hunden får ett anfall när den är uppspelt och livlig eller när den motionerar.

Många ägare märker när deras hund håller på att få ett anfall. Den första fasen av ett epileptiskt anfall är nämligen vanligtvis en förändring i hundens beteende. Du lägger kanske märke till en förändring i hundens orosnivå, kroppsliga funktioner eller rörelser (se avsnittet ”Epileptiska anfall” för mer information).

KAN JAG FÖRHINDRA EPILEPTISKA ANFALL?

Epilepsi kan inte botas, men sjukdomen kan kontrolleras. Det finns medicin för långsiktigt bruk som kan minska antalet anfall hos hunden. I vissa fall försvinner anfallen helt. Behandlingen är mycket individuell och ska alltid ske i samråd med veterinär.

VAD HÄNDER MED HUNDEN UNDER ETT ANFALL?

Anfallen kan vara mycket olika. De kan vara så lätta att de bara visar sig som ryckningar i ena sidan av hundens ansikte, eller så svåra att hunden faller omkull och sparkar omkring sig. Ett anfall kan vara från några sekunder upp till flera minuter eller timmar. Ju längre ett anfall varar, desto allvarligare är det, och desto viktigare är det att du omedelbart kontaktar veterinären. (Se "Vad ska jag göra?”)

Ett anfall börjar normalt med att musklerna blir stela. Sedan kan hunden falla på sidan med benen utsträckta och huvudet bakåtböjt. Den kan utföra stela, ryckiga eller paddlande rörelser med benen – det kan se ut som om hunden springer. Hunden kan darra, bajsa eller kissa på sig eller kräkas. Den ger ofta ljud ifrån sig, t.ex. skäller eller gnyr, och dreglar ovanligt mycket. De flesta hundar andas också snabbare och häftigare, och i vissa fall ser tungan mörkare ut.

Det kan vara obehagligt att vara med under ett anfall, men det varar normalt inte så länge, i genomsnitt under två minuter. Om du filmar hunden under ett anfall och skriver ned förloppet i hundens anfallsdagbok är det lättare för dig att veta när du ska kontakta veterinären (se ”Praktiska verktyg”).

KAN ANFALLEN SKADA HUNDEN?

Under ett anfall

Under anfallet är hunden medvetslös, och den är inte medveten om kroppens fysiska rörelser under tiden. Det är vanligt att hunden ger ljud ifrån sig under ett anfall, t.ex. skäller eller gnyr, och att den förlorar kontrollen över blåsa och/eller tarmar. Hunden har inte ont under anfallet.

Efter ett anfall

Din hund kan må bra efter ett anfall, men det är vanligt att den har nedsatt orienteringsförmåga och koordination. Hunden kan stöta emot saker i hemmet eller ramla ned för trappan om den inte har tillräckligt bra balans. Om möjligt bör du under denna period hålla hunden borta från trappor och vassa föremål som den kan stöta emot (se avsnittet ”Vad ska jag göra?” för mer information).

Upprepade anfall under kort tid

Om hunden har haft anfall som varat längre än fem minuter eller om den har haft flera anfall under samma dag bör du omedelbart kontakta din veterinär.

Fysisk skada under ett anfall

Det är mycket ovanligt att hunden kommer till skada under ett anfall. Om det händer rör det sig antagligen om en mindre skada som beror på att hunden stött emot eller slagit i något, t.ex. ett soffbord, eller att den har bitit sig i tungan. Hunden kan inte svälja tungan, så du får ALDRIG sticka handen i eller i närheten av hundens mun under ett anfall. Om du är orolig för att din hund har skadat sig under ett anfall ska du kontakta veterinären.

Anfall som varar längre än fem minuter

Långvariga anfall medför en förhöjning av kroppstemperaturen. Det kan leda till skador på hjärnan och andra organ som lever och njurar. Om hunden har haft ett anfall som varat längre än fem minuter eller om den har haft flera anfall samma dag bör du omedelbart kontakta veterinären.

NÄR SKA JAG KONTAKTA VETERINÄREN?

Kontakta omedelbart veterinären om:

  • Det är första gången din hund får ett anfall
  • Din hund har ett anfall som varar längre än fem minuter
  • Din hund har mer än ett anfall inom 24 timmar
  • Du är orolig

Kontakta veterinären för en rutinundersökning om:

  • Det är dags för hundens regelbundna epilepsiundersökning
  • Du är orolig för att hundens anfall blir värre, eller om du har funderingar kring hundens behandling eller kring hur du kan hjälpa den att hantera sjukdomen