Tillsammans med din veterinär kan du ta initiativ till behandling av din hunds epilepsi14 January 2016

Epilepsi kan inte botas, men hos de flesta hundar kan sjukdomen behandlas effektivt så att du och din hund kan få ett lyckligt liv tillsammans. Det finns flera typer av mediciner till behandling av epilepsi. Gemensamt för alla typerna är att hundar i vissa fall kan bli helt fri från anfall och i andra fall kan antalet av anfall minskas. Det finns också fall där behandlingen inte har någon effekt på hunden. Behandlingen är mycket individuell och ska alltid ske i samråd med veterinär. Processen för att hitta rätt behandling omfattar flera steg:

1. Bedömning av hundens hälsa

Innan veterinären skriver ut medicin behöver han eller hon veta hur ofta din hund får anfall och hur svåra de är. Du och din veterinär bedömer kanske att din hunds anfall är så milda och förekommer så sällan att hunden inte behöver medicineras. Oavsett om hunden får behandling eller inte är det viktigt att du för en noggrann dagbok över anfallen (se ”Praktiska verktyg"). Ta med dagboken vid alla besök hos veterinären. Dagboken och kurvan underlättar för veterinären att hålla hundens tillstånd under uppsikt och gör det lättare att ge rekommendationer som kan hjälpa hunden.

2. Påbörja behandling

Om din hund ordineras behandling mot epilepsi kan det vara bra att komma ihåg att det kan ta lite tid att hitta den medicin och dos som är mest lämplig för din hund. De första veckorna kommer veterinären troligtvis att vilja träffa hunden ofta. Om du har funderingar eller är orolig över din hund och behandlingen av den bör du kontakta veterinären för råd.

3. Ge medicin

De flesta mediciner ges oralt i tablettform. Den ska ges regelbundet och ungefär vid samma tid varje dag. DU FÅR INTE ändra eller avbryta medicineringen utan att först ha talat med veterinären. Vid vissa typer av mediciner kan ett plötsligt avbrott av medicineringen resultera i ett anfall som kräver akut behandling.

4. Rutinkontroller

När din hund har behandlats en tid ska veterinären kontrollera hunden vid en rutinundersökning. Vid detta tillfälle är det möjligt att veterinären föreslår några blodprover. Fråga om han/hon vill träffa hunden före eller efter att den har fått sin medicin. Kom ihåg att ta med dagboken över hundens anfall.

5. Avbryta medicineringen eller byta till en annan medicin

Du får ALDRIG byta medicin utan att först ha talat med veterinären. Normalt ska hunden få medicin mot epilepsi resten av livet. Om du ökar dosen utan att noggrant övervaka hunden kan det medföra allvarliga biverkningar, medan en minskning av dosen eller ett avbrott av några typer medicin kan utlösa ett anfall. Användning av eventuell annan medicin kan påverkas av epilepsibehandlingen, så du måste ALLTID först stämma av detta med veterinären. Ändringar i hundens medicinering eller behandling ska registreras i hundens anfallsdagbok.

FÖR DAGBOK ÖVER ANFALLEN

Du bör ta dagboken med varje gång du ska till veterinären. Dagboken och grafen kan hjälpa veterinären att urskilja mönster.