Tillsammans med din veterinär kan du ta initiativ till behandling av din hunds epilepsi14 January 2016

Har du en fråga om epilepsi hos hundar? Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om sjukdomen.

F: Vad är ett anfall?

Ett anfall beror på för stor elektrisk aktivitet i hjärnan. Det synliga resultatet av denna elektriska aktivitet varierar: det kan vara ryckningar i läppen på ena sidan, eller så allvarligt som att hunden faller omkull och sparkar omkring sig. Ett anfall kan vara från några sekunder upp till flera minuter eller timmar. Ju längre ett anfall varar, desto allvarligare är det, och desto viktigare är det att söka akut hjälp hos veterinär.

F: Vilka är tecknen på att hunden håller på att få ett anfall?

Anfallen varierar mycket från hund till hund, och samma sak gäller de tecken som tyder på att hunden snart kommer att få ett anfall. Du lägger kanske märke till något av följande:

  • Förändringar i hundens rörelser, som att den går fram och tillbaka eller slickar sig om munnen
  • Förändringar i hundens kroppsliga funktioner, som att den dreglar, kissar eller kräks
  • Förändringar i hundens orosnivå, som att den söker uppmärksamhet, gnyr, skäller mer än vanligt eller eventuellt drar sig tillbaka och gömmer sig

När du lär dig mer om epilepsi och lär känna din hunds anfallsmönster blir du bättre på att känna igen dessa ibland svaga förändringar i hundens beteende. Det gör det lättare för dig att förutsäga när hunden håller på att få ett anfall och på så sätt kan du bättre hjälpa den igenom det.

F: Varför fick min hund ett anfall?

Om din hund får ett enstaka anfall behöver det inte betyda att hunden har epilepsi. Epilepsi betyder helt enkelt upprepade anfall. Enstaka anfall kan drabba alla hundar någon gång av olika anledningar. När anfallen beror på för stor elektrisk aktivitet i hjärnan och återkommer under en tid kallas tillståndet epilepsi. Om du tror att din hund har ett anfall för första gången bör du kontakta veterinären för råd.

F: Kan epilepsi botas?

Epilepsi är ett livslångt tillstånd som inte kan botas. Men hos de flesta hundar kan sjukdomen behandlas effektivt så att du och din hund kan få ett långt och lyckligt liv tillsammans.

F: Kan jag förebygga epileptiska anfall?

Epilepsi kan inte botas, men sjukdomen kan kontrolleras. Det finns medicin för långsiktigt bruk som kan minska antalet anfall hos hunden.

Behandlingen är mycket individuell och ska alltid ske i samråd med veterinär.

F: Växer min hund ifrån epilepsin?

Det är väldigt osannolikt att en hund växer ifrån sin epilepsi. Hundar med primär epilepsi får vanligen sitt första anfall när de är mellan 1 och 5 år gamla. Epilepsi är en obotlig sjukdom som inte försvinner med åldern. Epilepsi kan behandlas effektivt, så du bör tala med din veterinär som kan ge dig mer information om vad du kan göra för attt hjälpa din hund.

F: Hur beter sig andra hundar mot en hund med epilepsi?

Hundar med primär epilepsi är i övrigt helt friska. Människor och andra hundar kan inte se på en hund att den har primär epilepsi om de möter den på gatan eller leker med den i parken. Därför beter sig andra hundar normalt mot hundar med epilepsi. Om du tror att din hund håller på att få ett anfall eller befinner sig i någon av anfallets tre faser är det bäst att hålla andra husdjur och barn borta från hunden.

F: Hur reagerar andra hundar på en hund som får ett anfall?

Andra hundar kan känna sig otrygga i närheten av en hund som har ett epileptiskt anfall och kan reagera aggressivt mot den drabbade hunden. Därför bör du försöka hålla andra hundar borta om din hund håller på att få ett anfall.

F: Kan man fortsätta gå ut med hundar med epilepsi så att de får springa och leka?

Många blir förvånade när de hör att den vanligaste tidpunkten för ett anfall är när hunden är avslappnad och lugn, ibland till och med när den sover. Ett anfall kan komma när som helst, men det är mindre sannolikt att hunden får ett epileptiskt anfall när den är uppspelt och livlig eller när den motionerar. Därför finns det ingen anledning till att din hund inte skulle kunna leva ett bra och aktivt liv, även om den har epilepsi.

F: Kan jag fortfarande ge hunden avmaskningsmedel eller medel mot ohyra och vaccinera den?

Ja. Det finns ingen anledning att inte ge en hund med epilepsi de rutinmässiga, förebyggande behandlingar den brukar få. Vissa typer av medicin kan eventuellt interagera med epilepsimedicinen, men det gäller inte vaccinationer, avmaskningsmedel eller medel mot ohyra. Om din hund får medicin mot sin epilepsi och är i behov av någon annan typ av behandling bör du alltid först kontrollera detta med din veterinär. Om du är osäker bör du alltid kontakta veterinären.

F: När ska jag kontakta veterinären?

Kontakta omedelbart veterinären om:

  • Din hund har ett anfall som varar längre än fem minuter
  • Din hund har upprepade, täta anfall under en kortare tid
  • Det är första gången din hund får ett anfall
  • Du är orolig

Kontakta veterinären för en rutinundersökning om:

  • Det är dags för hundens regelmässiga epilepsiundersökning
  • Du är orolig för att hundens anfall blir värre, eller om du har problem med hundens behandling eller är osäker på hur du kan hjälpa hunden att hantera sjukdomen

NYTTIGA LÄNKAR

Om du inte hittar svaret på din fråga här eller om du vill ha mer information, kontakta din veterinär eller ta en titt på sidan med nyttiga länkar.