Tillsammans med din veterinär kan du ta initiativ till behandling av din hunds epilepsi14 January 2016

Anfallsdagbok

En anfallsdagbok är ett viktigt verktyg när det gäller behandling av hundar med epilepsi. Dagboken kan hjälpa veterinären att avgöra om hundens anfall beror på epilepsi eller inte. Om eller när hunden får sin epilepsidiagnos kommer dagboken att spela en viktig roll med avseende på övervakning och behandling av sjukdomen.

Det kan också vara bra att i slutet av varje vecka eller månad rita in hundens anfall i en kurva. Det bidrar till att ge en tydlig bild av anfallen under en viss period och underlättar för veterinären att urskilja eventuella mönster.

Se till att hålla hundens dagbok och kurva uppdaterade och ta med dem vid alla besök hos veterinären.

Nedanför finner du en anfallsdagbok och anfallsöversikt.

Så här tar du tid på hundens anfall

Det är mycket viktigt att du försöker ta tid på hur länge hundens anfall varar. Det hjälper dig och din veterinär att avgöra om man behöver ingripa med akutmedicin för att häva anfallet.

 1. Om du tror att din hund håller på att få ett anfall, försök förbereda platsen så att hunden inte kan skada sig. Se till att du har en klocka nära till hands så att du kan ta tid på anfallet.
 2. Veterinären behöver veta hur länge det fysiska anfallet varar (fas 2 i anfallet). Om din hund har ett anfall där den ramlar omkull och ben eller kropp rör sig, räknas anfallets längd från det att hunden faller omkull och börjar röra sig tills att den återfår medvetandet och kan reagera på omgivningen. 
 3. Så här registrerar du anfallets/anfallens längd:
  • När din hund faller omkull och börjar röra sig, titta på klockan och skriv ner klockslaget, t.ex. 11.15
  • Stanna hos hunden och följ instruktionerna du fått av din veterinär
  • När hunden har återfått medvetandet och kan reagera på dig igen, titta på klockan och anteckna klockslaget, t.ex. 11.17
  • Räkna ut anfallets längd, t.ex. 11.15 till 11.17 = två minuter
  • Anteckna informationen i hundens anfallsdagbok
 4. Om hundens anfall varar längre än fem minuter eller om den har flera anfall under en kort period bör du omedelbart kontakta din veterinär.
 5. Om hunden inte ramlar omkull och rör sig under anfallet ska du fråga veterinären vilka händelser han/hon vill att du ska ta tid på och anteckna.

Så här filmar du hundens anfall

En videoinspelning (filmad med smartphone eller videokamera) av hunden under ett anfall hjälper veterinären med information som han/hon behöver för att behandla hunden.

Mest användbar information ger en film som är inspelad under fas 2, det fysiska anfallet. Här är några tips som kan hjälpa dig att få ett bra resultat när du filmar din hund under ett anfall:

 • Om du tror att din hund håller på att få ett anfall, förbered platsen omkring hunden så att den inte kan skada sig. Se till att ha utrustningen du behöver för att filma nära till hands, samt en klocka
 • När hundens anfall börjar, titta på klockan och anteckna klockslaget. Börja också filma anfallet
 • Försök om möjligt att få med hela hundens kropp på filmen. Om det inte går, filma hundens huvud och ben. En film på hundens bakdel eller svans har veterinären inte lika stor nytta av
 • När hunden slutar röra sig och kan reagera på omgivningen igen, titta på klockan och anteckna klockslaget. Nu kan du också sluta filma
 • Anteckna all information i hundens anfallsdagbok

Kom ihåg att om hundens anfall varar längre än fem minuter eller om den har flera anfall under en kort period bör du omedelbart kontakta din veterinär.

Om hunden inte ramlar omkull och rör sig under anfallet ska du fråga veterinären vilka händelser han/hon vill att du ska filma, ta tid på och anteckna.

Det viktigaste under ett anfall är att se till att hunden är säker. Om du är orolig för något bör du sluta filma anfallet och kontakta veterinären.

Nyttiga länkar

Du kan få mer information om epilepsi, diagnostisering och behandling på följande webbplatser:

Agria.se

Veterinaren.nu

Glanna.se