Tillsammans med din veterinär kan du ta initiativ till behandling av din hunds epilepsi14 January 2016

   

Hundar med primär epilepsi är friska och normala i perioderna mellan anfallen. Det är mycket troligt att veterinären inte hittar något fel när han eller hon undersöker hunden.

Den viktigaste informationen för veterinären är därför det du kan berätta för honom/henne. En videoinspelning av hunden under ett anfall och en dagbok över anfallen hjälper veterinären med information som han/hon behöver för att behandla hunden (se avsnittet ”Praktiska verktyg” för mer information). 

DIAGNOSTISERING AV PRIMÄR EPILEPSI

Diagnosen primär epilepsi ställs genom att andra potentiella orsaker till anfallen utesluts.

När veterinären har undersökt hunden kan han eller hon föreslå några tester för att kontrollera om hunden har några andra hälsoproblem. Det vanligaste testet som veterinären utför är ett blodprov. Blodprov ger veterinären möjlighet att kontrollera att hundens lever och njurar fungerar normalt och att det inte finns tecken på infektion eller lågt blodsocker. De inledande blodproverna ger också information som kan vara viktig om din hund ska få medicin.

Andra tester som veterinären eller en specialist kan rekommendera är en CT- eller MR-scanning av hundens hjärna eller ett ryggmärgsprov för att kontrollera vätskan kring hundens ryggmärg och hjärna.

NÄR DU TALAR MED VETERINÄREN

Eftersom det är väldigt osannolikt att din hund får ett anfall när veterinären är närvarande kan du bidra genom att detaljerat beskriva anfallen. Det är till stor hjälp för veterinären om du för noggranna anteckningar (dagbok) över anfallen (se avsnittet ”Praktiska verktyg” för mer information). Veterinären behöver veta följande:

  • Hur länge anfallet/anfallen varade
  • När på dagen anfallet/anfallen inträffade
  • Vad din hund gjorde före och efter anfallet/anfallen
  • Information om anfallet/anfallen. Om du filmar hundens anfall, t.ex. med en smartphone, kan det också vara till stor hjälp för veterinären (se avsnittet ”Praktiska verktyg” för mer information)

FAKTA  

Det är vanligt att hundar med primär epilepsi har normala resultat på blodproven.