Tillsammans med din veterinär kan du ta initiativ till behandling av din hunds epilepsi14 January 2016

Ordet epilepsi betyder "upprepade anfall". Ett anfall utlöses av för stor elektrisk aktivitet i hjärnan. Det synliga resultatet av denna elektriska aktivitet varierar: det kan vara små tecken som ryckningar i läggen på ena sidan, eller allvarliga som att hunden faller omkull och sparkar omkring sig.

Ett klassiskt epileptiskt anfall har normalt tre faser, men det är inte vid alla anfall som faserna är tydligt avgränsade. Det är bra att känna till de olika faserna i ett anfall.

Fas 1: Förändringar i hundens beteende före anfallet

Fas 2: Det fysiska anfallet

Fas 3: Förändringar hos hunden efter anfallet

 

FASER I ETT EPILEPTISKT ANFALL

Fas 1: Förändringar i hundens beteende före anfallet

Den första fasen i ett epileptiskt anfall kännetecknas av en förändring i hundens beteende (även kallat aura). Du lägger kanske märke till ett eller flera av följande tecken:

  • Förändringar i hundens rörelser, som att den går fram och tillbaka eller slickar sig om munnen
  • Förändringar i hundens kroppsliga funktioner, som att den dreglar, kissar eller kräks
  • Förändringar i hundens orosnivå, som att den söker uppmärksamhet, gnyr, skäller högljutt eller drar sig tillbaka och gömmer sig

Allt eftersom du lär dig mer om epilepsi och lär känna din hunds anfallsmönster blir du bättre på att känna igen dessa ibland svaga förändringar i hundens beteende. Du kanske till och med lär dig att förutsäga när din hund är på väg att få ett anfall.

Fas 2: Anfallet

Denna fas, som är själva det fysiska anfallet, är det som de flesta förknippar med epilepsi. Det kan vara obehagligt om du inte vet varför det sker.

Normalt startar ett anfall med att musklerna blir stela. Sedan faller hunden kanske på sidan med benen utsträckta och huvudet bakåtböjt. Den kan utföra stela, ryckiga eller paddlande röresler med benen – det kan se ut som om hunden springer. Hunden kan darra, bajsa eller kissa på sig eller kräkas. Den ger ofta ljud ifrån sig, t.ex. skäller eller gnyr, och dreglar. De flesta hundar andas också snabbare och häftigare, och i vissa fall kan tungan se mörkare ut.

I allmänhet varar ett anfall bara några minuter, men är du med hunden under anfallet kan den tiden ofta upplevas som mycket längre. Därför är det mycket viktigt att du försöker ta tid på anfallet (se avsnittet "Praktiska verktyg" för mer information om hur du kan göra detta). Det hjälper dig och veterinären att avgöra om man behöver ingripa med akutmedicin för att häva anfallet.

Om hundens anfall varar längre än fem minuter eller om den har flera anfall samma dag bör du omedelbart kontakta din veterinär.

Fas 3: Förändringar hos hunden efter ett anfall

När anfallet är över kan det hända att din hund ligger orörlig på golvet en stund innan den reser sig. Det är helt normalt, och de flesta hundar uppvisar någon form av förändring i beteende. Dessa förändringar kan dröja kvar i allt från några minuter till ett par dagar. Exempel på förändringar är:

  • Sämre orientering och vinglig gång som gör att hunden stöter in i saker
  • Ökad hunger och törst
  • Okontrollerad tarm- och/eller blåsaktivitet
  • Muskelsvaghet
  • Tillfällig

 

 

Tänk på:

Det är viktigt att komma ihåg att även om hunden har ögonen öppna under anfallet är den medvetslös och vet inte vad som händer. Även om det kan vara mycket obehagligt att se hunden ha ett anfall har den inte ont.

Är du bekymrad för att din hund ska uppträda aggresivt?

Det är ovanligt att en hund uppträder aggressivt under eller efter ett anfall. Men beteendet kan variera. Potentiell aggressivitet är en viktig faktor och något man bör vara medveten om, särskilt om det är en stor hund eller om det finns andra husdjur eller barn i familjen.

Om du är orolig för att din hund visar tecken på aggressivitet ska du ta kontakt med veterinären, där du och din familj kan få råd.