Tillsammans med din veterinär kan du ta initiativ till behandling av din hunds epilepsi14 January 2016

VAD SKA JAG GÖRA NÄR MIN HUND FÅR ETT ANFALL?  

När du märker att din hund håller på att få eller har ett anfall är det viktigaste du kan göra att vara lugn. Här är några viktiga saker att komma ihåg:

1. Se till att hunden inte kan skada sig

Flytta om möjligt föremål som hunden kan ramla in i (t.ex. soffbord) och saker som den kan trassla in sig i, t.ex. sladdar. Om hunden är på övervåningen, stäng barngrinden (om det finns en sådan) så att den inte kan ramla nedför trappan. Försök INTE hålla fast hundens huvud eller få ut tungan ur munnen på den. Hunden kan inte svälja tungan, men den kan bita dig eftersom rörelserna är ofrivilliga.

2. Ta bort ”sensoriska stimuli”

När din hund har ett anfall är det viktigt att ta bort så många sensoriska stimuli som möjligt. Det betyder att du ska mörklägga rummet och göra omgivningen så lugn som möjligt genom att stänga av tv:n, dra för gardinerna om det är ljust ute, släcka lamporna och undvika att tala eller ropa högt i närheten av hunden. Ta om möjligt ut små barn från rummet.

3. Ta tid på anfallet

Normalt varar ett anfall bara ett par minuter, men är du med hunden under anfallet kan den tiden ofta upplevas som mycket längre. Därför är det viktigt att du tar tid på hur länge anfallet varar. Det hjälper dig och din veterinär att avgöra om man behöver ingripa med akutmedicin för att häva anfallet (se avsnittet "Praktiska verktyg" för mer information).

Om hundens anfall varar längre än fem minuter eller om den har flera anfall under samma dag bör du omedelbart kontakta din veterinär.

4. Filma hunden under ett anfall

Om du har möjlighet kan det vara till hjälp att filma din hund medan den har ett anfall, t.ex. med en smartphone eller en videokamera. Hundars anfall kan variera med avseende på typ, fysisk aktivitet och längd, så en videofilm av händelsen kan ge veterinären värdefull information som hjälper honom/henne att rekommendera den bästa behandlingen och det bästa behandlingsprogrammet för din hund (se avsnittet ”Praktiska verktyg” för mer information).

5. Stanna hos hunden

När anfallet är över kan hunden vara desorienterad och okoordinerad under en tid. Om du har möjlighet bör du stanna hos hunden under denna period och underlätta för den genom att flytta på föremål som den kan stöta emot eller skada sig på. Låt inte hunden försöka gå nedför trappor själv innan den har återfått sin fulla koordinationsförmåga.

6. För dagbok över anfallen

Noggranna anteckningar om anfallen kan hjälpa veterinären att urskilja eventuella mönster. Det gör också att han eller hon kan rekommendera den behandling/de behandlingar som är mest lämpliga för din hund, och du kan hålla koll på om behandlingen är framgångsrik (se ”Praktiska verktyg” där du kan ladda ned en dagbok).

Tänk på:  

Det är viktigt att komma ihåg att även om hunden har ögonen öppna under anfallet är den medvetslös och vet inte vad som händer. Även om det kan vara mycket obehagligt att se hunden ha ett anfall har den inte ont.